POLITICILE HOTELULUI

Hotel Pliska

 1. Intrare (Check-in)/ ieșire (check-aut):
 • ora de intrare în camerele noastre, începând cu ora 14:00
 • ora de ieșire din camerele noastre     –  până la ora 12:00
 • posibilitate de ieșire întârziată – la cerere în ziua check-out-ului, contra cost
 1. Recepția este deschisă 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
 2. La sosirea la hotel, oaspeții noștri trebuie să prezinte un act de identitate.
 3. Se percepe întreaga noapte de cazare, indiferent de numărul de ore de ședere la hotel.
 4. În cazul în care un turist întârzie mai mult de o zi, rezervarea va fi anulată fără preaviz.
 5. Anulare fără penalizare – 14 zile pentru sezonul de vârf, 7 zile pentru toate celelalte sezoane.
 6. După expirarea termenului limită de anulare – suma achitată în avans ca depozit rambursabil pentru rezervare nu poate fi restituită.
 7. În cazul unui sejur scurtat ca durată sau al plecării anticipate de la hotel, suma serviciilor neprestate nu se rambursează.
 8. La plecarea din hotel, cheia camerei se lasă la recepție.
 9. Camerele sunt curățate în fiecare zi, până la ora 16:00. În cazul în care era afișat un semn „Nu deranjați”,
  camera va fi curățată a doua zi
 10. Aerul condiționat din camere funcționează doar atunci când ușa de la balcon este închisă.
 11. Este interzisă scoaterea alimentelor din restaurant.
 12. Fumatul este interzis în camerele de hotel și în zona interioară a restaurantului. În caz de nerespectare, se va aplica o amendă
 13. Din motive de securitate, în hotel operează un sistem de camere de supraveghere în toate zonele publice.
 14. Toți oaspeții hotelului sunt rugați să respecte regulile de siguranță în caz de incendiu și să protejeze proprietatea hotelului.
  Înainte de a părăsi camera, vă rugăm să închideți ușa de la balcon, robinetele de apă și să opriți luminile și aparatele.
 15. Pentru orice daună cauzată hotelului sau lipsuri în camera de hotel, oaspeții plătesc o despăgubire sau un preț la recepție, conform listei de prețuri.
 16. Hotelul nu este responsabil pentru banii și obiectele de valoare care nu sunt depozitate în seiful hotelului.
 17. Obiectele uitate de oaspeți sunt păstrate timp de 1 lună
 18. Utilizarea parcării în ziua plecării se face până la ora 12:00.
 19. Conducerea hotelului poate întrerupe serviciile oaspeților care nu se conformează ordinului general și încalcă politica
   hotelului și liniștea și sejurul celorlalți oaspeți, fără rambursarea sumelor plătite în avans.
 20. În caz de forță majoră și din alte motive independente de voința hotelului, Hotelul „Pliska” își rezervă
  dreptul de a anula rezervările efectuate în avans.
 21. La începutul și la sfârșitul sezonului este posibil să se schimbe orele de deschidere a restaurantului, sub 20 de persoane în restaurant vor fi
  servite prin meniu.
  Hotelul își rezervă dreptul de a face alte modificări în timpul sezonului, în funcție de circumstanțele, legate de cazare și de 
  respectarea măsurilor COVID-19.