Политика на

Хотел Плиска

 1. Настаняване/ напускане на стаите:
 • час за настаняване – след 13:00 часа
 • час за напускане    –  до 11:00 часa
 • възможност за късно освобождаване – предварително запитване в деня на напускане, заплаща се допълнително

  *при възможност за ранно настаняване – заплаща се допълнително

 1. Рецепцията е отворена 24 часа, 7 дни в седмицата
 2. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ
 3. Нощувката в хотела се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал госта в хотела
 4. Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира без уведомление
 5. Анулиране на резервация без неустойка – 14 дни за висок сезон, 7 дни за всички останали сезони
 6. След изтичане на срока за анулации – заплатената авансова сума като изискуем депозит по резервацията не се възстановява
 7. При съкращаване на престой или ранно напускане на хотела, сумата от не предоставените услуги не се възстановява
 8. При напускане на хотела ключът от стаята се оставя на рецепция
 9. Стаите се почистват всеки ден , до 16:00 часа. В случай, че е имало поставена табела „Не безпокойте“,
  стаята ще бъде почистена на следващия ден
 10. Климатикът в стаите работи само, когато е затворена балконската врата
 11. Изнасянето на храна от ресторанта е забранено
 12. Пушенето в хотелските стаи и в закритата част на ресторанта е забранено. При неспазване на забраната се заплаща глоба
 13. От съображения за сигурност, на територията на хотела работи система за видеонаблюдение на всички обществени зони.
 14. Всички гости на хотела е желателно да спазват правилата за пожарна безопасност и да пазят имуществото на хотела.
  Преди да излезете от стаята, моля затворете балконската врата, крановете за вода и изключете светлината и електроуредите.
 15. За всяка причинена щета в хотела или липса в хотелската стая, гостите заплащат на рецепция по обявен ценоразпис.
 16. Хотелът не носи отговорност за пари и ценности, които не са депозирани в хотелски сейф
 17. Забравени от гостите вещи се пазят 1 месец
 18. Ползването на паркинга в деня на заминаването е до 11:00 часа

  – Паркингът към хотела е платен и неохраняем. Ползването на паркинга , в деня на заминаването е до 11:00 ч.
  – Управата на хотела не носи отговорност за щети причинени по време на престоя.

 19. Управата на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на гости, които не спазват общия ред и нарушават политиката
   на хотела и спокойствието и почивката на останалите гости, без възстановяване на предплатените суми.
 20. В случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от хотелиера причини, хотел „Плиска“ запазва правото си
  да анулира предварително направените резервации
 21. В началото и в края на сезона е възможно промяна на работното време на ресторанта, под 20 гости в ресторанта ще бъдат обслужвани по меню. Хотелът си запазва правото да прави други промени през сезона в зависимост от обстоятелствата, свързани с настаняването и настоящата работа на хотела.